Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy animal

Skapad 2019-01-22 14:43 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to create your own animal, use your imagination.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Den text+bild du lämnar in kommer att bedömas samt din presentation för dina kamrater.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under 3 lektioner kommer du att få jobba med ditt fantasidjur, till din hjälp har du olika punkter som kan tas med. Du ritar ditt djur och skriver en informationstext till bilden. Slutligen kommer du att presentera ditt djur för några av dina kamrater i klassen.

 • name and latin name
 • size and weight
 • fur, feathers or scales (fjäll), shell
 • teeth/beak
 • habitat (where it lives)
 • domestic animal (husdjur) or wild
 • feed (what it eats). Herbivore (växtätare), carnivore (köttätare) or omnivore (allätare)
 • hunting methods if it is a predator (rovdjur)
 • call (läte)
 • does it have a life long relationship with its partner?
 • does it hibernate (gå i ide)
 • dangerous/ venomous (giftig) or not
 • characteristics (egenskaper)
 • edible (ätligt)
 • of any use to you
 • common/uncommon/endangered (utrotningshotat)/ extinct (utrotat)

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9

E
C
A
Tala - produktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Tala - interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: