Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion i år 3

Skapad 2019-01-22 15:39 i Dalabergsskolan Uddevalla
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Man får tro vad man vill.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla.

Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom kristendom, judendom och islam, om likheter och skillnader. Du ska också lära dig något om buddhismen och hinduismen som också tillhör världsreligionerna.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet.

Du ska få en förståelse för vad religion är och att alla människor kan tror olika.

Du ska lära dig om högtider, symboler, berättelser och  inom judendom, kristendom, islam samt lite om buddhism och hinduism.

Du ska också lära dig om kristendom och dess betydelse för skolan och samhället förr i tiden.

Du ska känna till några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några vanligaste psalmerna.

 

Så här jobbar vi

Du kommer att lära dig genom att:

Lyssna.

Läsa böcker.

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva texter, återberätta.

 

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma:

Ditt sätt att arbeta med dina uppgifter.

Din förmåga att visa dina kunskaper om de olika religionerna.

Din förmåga att samtala om elevnära livsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: