Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Botanik åk 3

Skapad 2019-01-22 15:40 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Vem var Carl von Linné och vad har han betytt för oss?
Grundskola 3 Biologi
Känner du till Carl von Linné? Botanik, eller flora, handlar om växtriket. Hur fungerar en blomma? Vad är fotosyntes? Livscykel? Hur har växterna fått sina namn? Varför måste vi vara rädda om vårt växtrike och vår natur? Allt detta ska vi tillsammans undersöka under ett par veckor på höstterminen i årskurs 3.

Innehåll

Årskurs 3 ht

Tidsplan

v.37-40

Arbetsområde:

Botanik

 

Arbetssätt/metod:

 • Fältstudier
 • Insamling, sortering
 • Arbetshäfte
 • Film
 • Faktasökning
 • Artbestämning

 

Bedömning:

Muntligt och skriftligt v.40

Reflektion/utvärdering:

Utvärdering i skriftlig form i egna lärloggen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

Bi
Botanik åk 3

Jag kan

Klar
beskriva hur fröspridning kan gå till
ge exempel på livscykler hos några växter
utföra fältstudier och undersöka av några blommor utifrån tydliga instruktioner
sortera och beskriva egenskaperna hos en blomma
jämföra egna och andras resultat i det undersökande arbetet
dokumentera mina undersökningar på olika sätt
förklara vad fotosyntes innebär
berätta om Carl von Linnés systema naturae
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: