👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA Geometri 5

Skapad 2019-01-22 15:50 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vinklar - trubbiga, räta och spetsiga. Vilken är vilken? Och hur stor är den? Hur många vinklar finns i en triangel och vad är vinkelsumman? Hur stor yta har klassrummets golv? Hur räknar man ut en triangels area? 3D - saker som sticker ut! Vad heter formerna? Vi undersöker verkligheten med hjälp av geometrin.

Innehåll

Lektionsinnehåll:

 

Undervisningen utgår ifrån läromedlet Eldorado 5A

Vi arbetar med gemensamma och enskilda uppgifter. Vi har genomgångar och diskussioner och undersöker hur matematiken fungerar.

Vi arbetar med linjaler, gradskivor och klossar

Vi har läxor i NOMP, i boken och på arbetsblad.

 

Bedömningsunderlag:

 

Jag bedömer vad du kan under lektionernas gång. Jag ser hur du löser nya problem och hör hur du diskuterar problem med dina klasskamrater.

Vi kommer att ha ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

Mål:

När vi är klara ska du kunna:

  • namnge olika vinklar (rät, spetsig, trubbig, rak)
  • mäta vinklar med gradskiva
  • vinkelsumman i en triangel är alltid 180° och i en fyrhörning är den 360° och kunna räkna ut en okänd vinkel
  • vad som är en bas och en höjd i en figur
  • hur beräknar man arean i en rektangel, i en parallellogram och i en triangel
  • namn på olika trianglar, fyrhörningar och tredimensionella kroppar
  • rita bilder från olika håll

 

Begrepp att kunna:

rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma, gradskiva, linjal, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, fyrhörning, parallelltrapets, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, cylinder, kon, klot, prisma, rätblock, pyramid, bas, höjd, area, yta, omkrets, kvadratcentimeter, figur, kropp