Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - Foto, dokumentära bilder, ljus och skugga

Skapad 2019-01-22 16:00 i Grebbestadsskolan Tanum
Fotografi - dokumentära/vardagliga bilder och - fånga ljus och skugga.
Grundskola 6 Bild
Detta arbetet består av två uppgifter; - den ena att ta en serie bilder. Bilderna skall berätta något, vad bestämmer du. (Dokumentära bilder, kan vara vardagliga bilder). Dessa bilder tar du utanför skoltid. - Den andra uppgiften är att fotografera ljus och skugga, detta gör du på skolgården, utomhus på lektionstid. Bilderna tas med din iPad. Dessutom kommer vi jobba med bildanalys och du kommer få beskriva hur du tänkt och gjort. Allt lämnas in på lärloggen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål:

- Skapa bilder med digitala tekniker

- Skapa bilder med budskap 

- Analysera och tolka bilder

- Presenter 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer med vilken kvalite eleven:

-  framställer bilder med ett budskap, så budskapet framgår

- hanterar tekniken (fotograferandet)

- kommer på ideer till sitt arbete 

- presenterar och kan beskriva hur du tänkt och gjort

- analyserar och reflekterar (bildanalysen)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Startar upp med att titta på olika dokumentära bilder, berättande bilder.

Gör en bildanalys utifrån en av de bilder du visat som ex., tillsammans i gruppen.

Sedan startar eleverna med sina uppgifter.

• Uppgiften där du fotograferar en serie dokumentära bilder, skall du bestäm dig för vad du vill berätta, det kan vara din väg till skolan, det kan vara familjemedlemmar, fritidssysselsättning .....osv (om du tar bilder på personer, glöm inte att fråga om lov först, bilderna kommer visas för läraren).

• Uppgiften där du fotograferar ljus och skugga, skall du ta minst 5 bilder, välj ut den/de du tycker är bäst och lämna in.

Ni kommer få göra en bildanalys av klasskompisarnas bilder. 

Detta skall du lämna in på lärloggen:

- dokumentära bildserien, här skall du även beskrivit vad du ville berätta och hur du ville visa det.

- skugga, ljus bilden/- erna

- bildanalysen du gjort på kompisens bild och en bild på kompisens bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Elevens förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och vrierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Elevens förmåga att formulera och välja
I sitt bildskapande arbete bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att presentera sina bilder
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativ god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Elevens förmåga att prata om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: