Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 B

Skapad 2019-01-22 16:04 i Backa skola Tanum
Grundskola 1 Matematik
Matematik enligt ”Singaporemodellen”

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska få undervisning enligt "Singapore-modellen" med läromedlet "Singma".

Du ska få lära dig om talen 0-100, addition, subtraktion, multiplikation, subtraktion, ordningstal, tid, massa, statistik samt problemlösning.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi följer läromedlet "Singma" tre lektioner per vecka. 

Varje lektion består av genomgång, diskussion, pararbete samt eget erbete. 

Du ska få öva med konkret material, rita och arbeta i övningsboken.

 

Tidsplan: Fortsätter från åk 1 under ht -19.  Beräknat klart v. 38

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag.

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: