Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2019-01-22 16:43 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Barngrupp, ålder och a/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen göra en resa genom våra sinnen. Vi vill att barnen ska få lära känna sina sinnen.

Innehåll

  1. Varför?

Vi vill utforska våra olika sinnen tillsammans med barnen. Genom att lära sig hur sinnena fungerar och att alla har rätt till sina egna upplevelser är vi av tron att barnens självkänsla och självkännedom stärks.

Hur?

Vi kommer i olika moment under några veckor framöver arbeta med och uppmärksamma våra sinnen. Vi kommer vi att presentera ett sinne i taget och göra olika övningar som syftar till att lära känna just det sinnet. Temat kommer att finnas som en röd tråd genom vår verksamhet, och kommer att uppmärksammas i den skapande verksamheten, under utevistelse, under matsituationer och andra rutinsituationer.

När?

Löpande under förskoledagen.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar i lärloggar och blogg på unikum. Vi använder oss av kamera, film, citat från barnen samt pedagogernas reflektioner. Det ansvarar all personal på avdelningen för att det blir gjort.

 

Resultat:

Vi kan se att barnen verbalt eller med uttryck kan visa oss konkret hur sinnena används. Där vi ser att barnens självkänsla och självkännedom stärks. Då det är viktigt för en förståelse för varför vi känner och regerar olika på olika situationer. Vi ser att barnen stärkts under våren stärkts i självkänsla och självkännedom genom att de vågar vara nyfikna och undersöka sin omvärld. De vågar  att ta sig längre ut i sin omvärld och möta utmaningar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: