Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stärka ögat och handen 7D (vt-19)

Skapad 2019-01-22 17:34 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
I början av terminen gör vi olika kortare bildövningar för att stärka seendet och träna på hantverket - givetvis med syfte att göra ännu bättre bilder!

Innehåll

Vi tränar på bland annat:

- Att använda "högra hjärnhalvan" (träna upp seendet)
- Skuggning och nyanser
- Människans proportioner

Gör uppgifterna så noggrant du kan.
Följ instruktionerna.
Träna gärna mer hemma!

Matriser

Bl
Stärka ögat och handen

Insats krävs
E
C
A
Framställa berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: