Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Environment

Skapad 2019-01-22 19:41 i Forssaklackskolan Borlänge
Wings 8; Section 3; The Environment. LPP inkl matirs
Grundskola 8 Engelska
During the first part of the term we will learn about the environment! We will work with the textbook and workbook to develop our abilities to speak, read, listen and write. We will also listen to other media and watch short films related to the theme. In your workbook, you will also find a grammar section that we will take a closer look at.

Innehåll

Working with this section will involve the following:

Read texts that are focusing on different aspects of the environment. You will have the opportunity to work with your classmates and teachers to really grasp the texts and learn new words and phrases. You are working with sustainability/sustainable development (hållbar utveckling) and environmental issues (miljöfrågor) in other subjects too, like science/biology and social science (samhällskunskap) as well as domestic science (hemkunskap). In English, the main focus will be on learning the vocabulary, so you can read, listen, speak and write about environmental issues. 

You will participate in discussions based on the new information you have gained and also be able to speak your own opinion and listen to others.

Different types of listening. You will hear the spoken language in the classroom – both teachers and fellow students; listening to the texts being read to you; specific listening comprehensions; watching short films about the environment.

You will also write a five-paragraph essay about the environment.

Assignments that will be graded:

 • Your participation in discussions in class
 • Your participation in group discussions (another lesson plan)
 • How you work with your assignments in class
 • Your written work - the five-paragraph essay
 • Listening comprehensions 
 • Reading comprehensions

Uppgifter

 • 2nd draft - A 5-paragraph essay about the environment

 • 2nd draft - A 5-paragraph essay about the environment

 • 2nd draft - A 5-paragraph essay about the environment

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
The environment

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Tala
Delta i diskussioner och samtal i klassrummet
Du deltar inte i diskussioner och kommenterar inte innehåll vi arbetat med.
I diskussioner uttrycker du dig begripligt och enkelt. Du kommenterar översiktligt innehållet vi arbetat med.
I diskussioner uttrycker du dig tydligt och med visst flyt. Du kommenterar med tillfredsställande resultat innehållet vi arbetat med.
I diskussioner uttrycker du dig tydligt och med flyt. Du kommenterar med gott resultat innehållet vi arbetat med. .
Skriva
Att du visar i din skriftliga sammanfattning att du förstått och tillgodogjort dig ord och grammatik som vi tidigare arbetat med.
Din skriftliga framställning är inte begriplig och saknar sammanhang.
Din skriftliga framställning är enkel, begriplig och relativt sammanhängande.
Din skriftliga framställning är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Du skriver med visst flyt och i någon mån anpassar du ditt språk till syfte, mottagare och situation.
Din skriftliga framställning är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Du skriver med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå
Visar att du förstår och kan tillgodogöra dig text där vi tidigare arbetat med ord inom temat för att skapa en förförståelse.
Du visar inte att du förstår det huvudsakliga innehållet och missar tydliga detaljer i texter vi arbetat med.
Du visar att du förstår det mesta av innehållet och lägger märke till tydliga detaljer i texter vi arbetat med.
Du visar att du förstår det mesta av innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texter vi arbetat med.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i texter vi arbetat med.
Lyssna
Visar att du förstår och kan tillgodogöra dig talad engelska där vi tidigare arbetat med ord inom temat för att skapa en förförståelse.
Du visar inte att du förstår det huvudsakliga innehållet och missar tydliga detaljer i talad engelska vi lyssnat till
Du visar att du förstår det mesta av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det mesta av innehållet och uppfattar viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som viktiga detaljer i talad engelska.
Bearbeta & förbättra
Efter feedback från din lärare, kunna bearbeta din skriftliga produktion.
Du bearbetar inte din skriftliga produktion efter given feedback
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din skriftliga framställning
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din skriftliga framställning
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din skriftliga framställning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: