Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språkets historia och utveckling

Skapad 2019-01-22 19:43 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om svenska språkets historia. Vi kommer även att diskutera hur svenskan ser ut nu, och på vilket sätt samhällsutveckling hänger ihop med språkets utveckling.

Innehåll

Vecka 4: Genomgång av svenska språkets historia samt diskussion kring hur språket utvecklas vidare. I lärgrupper arbetar vi med att ta reda på vilka olika tidsepoker som finns inom svenska språkets historia. 

Vecka 5: De olika lärgrupperna berättar sedan för de andra grupperna vad de fått reda på om sin tidsepok. Arbetsområdet avslutas med en kahoot samt gruppdiskussion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
språkhistoria

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: