Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2019-01-22 19:49 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Detta är en lektionsplanering som är avsedd för nyanlända elever i åk 3-6.
Grundskola 3 – 6 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Under arbetet med kroppen kommer du få lära dig namnen på våra vanligaste kroppsdelar och hur de fungerar. Du kommer få göra egna experiment med dina sinnen. Vi kommer prata om/diskutera hälsa och vad kroppen behöver för att må bra.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • du ska kunna benämna några kroppsdelar.
 • du ska få insikt i olika kroppsdelars funktioner och kunna berätta om detta på ett enkelt sätt.
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen.
 • du får förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa).
 • du ska titta på bilder i läroboken och fundera över vikten av att ha en förklarande bild kopplad till faktatexter.

Tidsplan

Vecka 3 - 7

Hur ska vi arbeta?

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa..
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra.
 • göra olika experiment med våra sinnen.
 • titta på filmer om kroppen.
 • skriva texter om kroppen i par.
 • besöka Naturhistoriska riksmuseet.

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass.
 • att skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi arbetar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena.
 • du har varit med och genomfört och redovisat grupparbete
 • du har genomfört ett skriftligt prov med godkänt resultat.

Utvärdering

Arbetet avslutas med att eleverna tillsammans gör en tankekarta där de får skriva ner vad de har lärt sig under tematsgång.

Uppgifter

 • PowerPoint, kroppen

 • Powerpoint, sinnen

 • Matriss

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: