Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 7

Skapad 2019-01-22 19:52 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig vilka egenskaper syror och baser har och hur vi använder dem i vår vardag.
Du ska kunna planera och genomföra systematiska undersökningar.
Du ska kunna ta ställning och kommunicera dina åsikter.

Innehåll

Spektrum Ke s. 104-119

Begrepp: syra, bas, neutral lösning, neutralisation, svag syra, stark syra, frätande, indikator, lackmuspapper, pH-skalan, pH-papper, vätejon, koncentrerad syra, utspädd syra, stark syra, svag syra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, hydroxidjon, svag bas, stark bas, natriumhydroxid, ammoniak, försurning, kalkning och supersyra

Genomförande

Du deltar vid genomgångar, läser i kemiboken och gör laborationer och uppgifter. Du kommer också att söka information och diskutera.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid laborationer, diskussioner och läxförhör.

Du kommer att ha en avslutande uppgift kring systematiska undersökningar. Du redovisar förmågan att ta ställning och kommunicera i en debatt/slutdiskussion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Syror och baser

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemi
Förmågan att ta ställning och kommunicera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Du tar ställning med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Du tar ställning med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Du tar ställning med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kemi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: