Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster år 6

Skapad 2019-01-22 20:45 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Matematik
Vad är x? Det ska vi ta reda på i detta område. Vi ska arbeta med variabler, bokstäver, istället för siffror. Du kommer att få arbeta med att ta reda på vad x är, lösa ekvationer och skriva egna uttryck med x. Du kommer även att få arbeta med att hitta mönster och skriva formler till mönster i talföljder och bildföljder.

Innehåll

Arbetsmetod

Vi arbetar med algebra och mönster. 

Till vår hjälp har vi genomgångar, filmade genomgångar, arbetsblad, matteträning på datorn, arbetsuppgifter i matteboken m.m.

Du ska efter kapitlet kunna:

- prioriteringsregler, alltså i vilken ordning räknesätten skall utföras. 

- teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler. 

- förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler

- konstruera och beskriva mönster

- teckna och lösa ekvationer

- testa din lösning på ekvationen genom prövning. 

- förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet. 

Begrepp vi kommer arbeta med prioriteringsregler, variabler, algebraiska uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av ett uttryck, mönster, ekvationer, prövning.  

Så här kommer vi att arbeta:

Matematik

Vi arbetar med olika metoder och lärstrategier. Det kan vara problemlösningsuppgifter i grupp/ individuellt, laborativa övningar, samtal diskussioner kring begrepp, färdighetsträning (räknar på egen hand) matte spel, mattesajter, filmklipp, genomgångar mm

När de arbetar i boken väljer de nivå själva och räknar 1 hel nivå och det mesta på nästa. Så brukar det som regel vara men kan man begreppet som övas och känner sig helt säker går eleven vidare med andra uppgifter.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömning:

Varje lektion är ett bedömningstillfälle, ett tillfälle att vara aktiv och visa vad du kan. 

Vi kommer ha en diagnos vecka 5 eller 6 för att kolla av hur du ligger till i kapitlet och vad du behöver arbeta vidare med för att klara av provet som kommer vara måndag/tisdag v. 9. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: