Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning: år 6

Skapad 2019-01-22 20:51 i Vallhamra skola Partille
Taluppfattning år 6
Grundskola 6 Matematik
Hur många tal finns det på tallinjen? På hur många sätt kan man skriva ett tal, vi tittar på decimalform, bråkform och blandad form. Uppställningar, hur gör man dem?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att:

+ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

+ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

+ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

+ föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner
 • Praktisk matematik
 • Mattefilmer
 • Problemlösning

Under arbete med taluppfattning kommer vi att arbeta för att du ska lära dig hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda genom att arbeta med följande saker

Kunna siffrans värde beroende på plats i positionssystemet.

Avläsa och skriva heltal, decimaltal, bråktal på tallinjer 

Skriva tal med siffror t.ex. "fyrahundra tjugofem"

(Skriva tal i utvecklad form)

Ordna tal i storleksordning

Avrunda tal

Arbeta med binära talsystemet.

Sambandet mellan tal i bråkform, decimalform samt blandad form.

Uttrycka andelar i bråkform och decimalform

Sambandet mellan andelen delen och det hela

Använda de matematiska begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten

Räkna med de fyra räknesätten med hjälp av uppställningar

Förklara och motivera utifrån kunskaper om begreppen, se nedan.

Hur man redovisar olika uppgifter och skriver tydliga svar.

Lära dig att hantera miniräknaren.

Problemlösning inom området taluppfattning

Matematiska begrepp vi kommer att använda: naturliga tal, rationella tal, tal, siffra, heltal, decimalform, jämna och udda tal, (utvecklad form), platsvärde(positionssystemet),  störst, minst,  tallinje, decimal, binära tal,  bråkform, blandad form,  kvot, täljare, nämnare, det hela, andel, delen, räknesätt, faktor, term, summa, differens, produkt, , avrundning, närmevärde,

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig:

 1. Under matematiklektionerna både vid eget arbete, tillsammans med andra (epa) och genomgångar
 2. Diagnos
 3. Prov

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå under 5 veckor, vecka 35 - 39.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: