Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre musikhistoriska epoker v. 4-9

Skapad 2019-01-22 20:59 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Musik
Detta arbetsområde handlar om tre epoker inom musikhistorien, hur musiken lät under dessa perioder, vad som påverkade den, och vad den betydde för människorna som levde då.

Innehåll

På lektionerna:

Kommer vi tillsammans att gå igenom de tre epoker som arbetsområdet ska handla om. Ni kommer att få ett texthäfte med korta faktatexter om varje epok. Vi kommer också tillsammans att göra en tankekarta över varje epok där de viktigaste stödorden finns, och lyssna på tidstypisk musik komponerad av de viktigaste kompositörerna från de olika perioderna.

 

Hur ska det redovisas?

Ni kommer att redovisa era kunskaper vid ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. Provet kommer att bestå av en lyssningsdel, där ni kommer att få höra några olika musikstycken där ni ska identifiera kompositören och epoken musikstycket skrevs under. Ni kommer också att få svara på frågor under arbetets gång som kommer att utgöra underlag för bedömning.

Uppgifter

 • Tankekartor

 • Texthäftet

 • Texthäftet

 • Texthäftet

 • tankekartor

 • Länklista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: