Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 5 Norden

Skapad 2019-01-22 22:26 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Arbete med norden åk5, utifrån Geografens testamente.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att göra en resa genom våra grannländer och utforska Norden, med hjälp av serien "Geografens testamente Norden" i tio avsnitt.

Innehåll

Syfte:

Vi kommer att lära oss mer om kartor och hur vi valt att rita och dela upp jorden. Vi kommer att jobba med namngeografi på datorn genom en sida som heter online.seterra.net/se. Vi kommer också prata om var människor bor, varför och hur de påverkar våra liv samt andra geografiska frågor och begrepp. 

 

Detta kommer vi att göra:

Vi kommer att titta på serien "Geografens testamente Norden", där Holger och Mortensen reser genom Norden och får spännande uppdrag och ledtrådar. Till varje avsnitt finns arbetsuppgifter som vi kommer att arbeta med.

Dessa arbetsblad tar upp:

 • Centrala geografiska begrepp
 • Namngeografi
 • Nordens natur- och kulturlandskap
 • Kartans uppbyggnad och funktioner
 • Olika naturtyper
 • Människans påverkan på naturen
 • Fördelning av Nordens befolkning 
 • Etniska minoriteter och urbefolkning
 • Statsskick

Vi kommer att avsluta arbetet med frågan - Blir du en mästergeograf?

På Seterra (online.seterra.net/se) ska du öva på kartan "Norden: länder och huvudstäder". Du får givetvis också öva på Europa kartan - länder, huvudstäder, bergkedjor, floder, hav och sjöar. 

På studi.se ska du titta på filmen "Norden" och göra de 3 quiz som tillhör filmen och läsa den faktatext som finns på sidan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: