Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Slagverksinstrument

Skapad 2019-01-22 22:33 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Hur fungerar slagverksinstrument? Hur är de konstruerade och hur kan man få olika toner med dessa? Konstruera ett eget slagverksinstrument. Arbetsprocessen från idé till egen konstruktion med dokumentation.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta arbetsområde ska du få använda och utveckla dina kunskaper om teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersöka förutsättningar, föreslå lösningar, pröva metoder för att konstruera samt testa och förbättra ett slagverksinstrument. Du ska få fundera kring material och verktyg samt hur konstruktionen ska tillverkas och sammanfogas för att bli hållfast.

Syftet med arbetsområdet är att eleverna:

 • undersöker hur slagverksinstrument fungerar och är tillverkade med avseende på material och sammanfogning,
 • lär sig att arbeta  med skisser, göra en egen konstruktion samt testa och förbättra den,
 • utvecklar sin förmåga att testa och välja material och sammanfogningsmetod,
 • reflekterar kring val av verktyg och instrumentets hållfasthet
 • genomför konstruktionsarbetet på ett säkert sätt
 • kommunicera och dokumentera arbetsprocessen och produkten. 

Hur ska vi arbeta?

Under tekniklektionerna mellan vecka 5-15 kommer följande planering att gälla:

Lektion

Innehåll 

1 

Introduktion-gå igenom vad arbetsområdet handlar om (s 2) samt bedömningsunderlag. 

Förkunskaper 

- par/grupp (s 4) 

- gemensam diskussion 

2 

Undersöka instrument samt olika material (s 6-8 samt lösblad för skisser) 

3 

Undersöka verktyg samt förbereda konstruktion (s 9-11) 

4 

Planering samt konstruktion (s 12) anteckningar/skisser görs på lösblad 

Utvärdering av lektionen under de sista 5 min.

5 

Konstruktion 

Utvärdering av lektionen under de sista 5 min.

Läxa

 

Utvärdering (s 13-15som läxa till nästa lektion

 

Vad ska du lära dig?

I arbetsområdet Slagverksinstrument, ges eleverna möjlighet att utveckla förmågorna:

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Begreppslista:

slagverksinstrument

tonhöjd

ljud

former

material

verktyg

risker

undersöka

konstruera

tillverka

sammanfoga

kreativ

skiss

dokumentera

Uppgifter

 • Slagverksinstrument - elevhäfte

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - Slagverksinstrument (Skolverkets bedömningsguide)

E
C
A
Förmåga 1
Identifiera och analysera
Kan beskriva och ge exempel på hur slagverksinstrument är byggda och sammansatta.
Kan förklara hur slagverksinstrument är byggda och sammansatta.
Kan förklara och visa på andra liknande lösningar hur slagverksinstrument är byggda och sammansatta.
Förmåga 1
Identifiera och analysera
Väljer ut och testar ett material och en sammanfogning.
Testar material och sammanfogningar och drar vissa slutsatser för sin konstruktion.
Testar flera olika material och sammanfogningar och använder sina slutsatser i sin konstruktion.
Förmåga 2
Använda och utveckla
Kan tillverka ett enkelt slagverksinstrument genom att pröva olika lösningar.
Kan tillverka ett slagverksinstrument genom att pröva och ompröva olika lösningar.
Kan tillverka ett mer avancerat slagverksinstrument genom att pröva och ompröva olika lösningar.
Förmåga 2
Använda och utveckla
Följer delvis sin skiss och beskrivning vid konstruktionsarbetet.
Följer sin skiss och beskrivning vid konstruktionsarbetet.
Följer sin skiss och beskrivning vid konstruktionsarbetet.
Förmåga 2
Använda och utveckla
Har beskrivit någon förändring som gjorts.
Har beskrivit och delvis förklarat förändringar som gjorts.
Har beskrivit och förklarat förändringar som gjorts.
Förmåga 2
Använda och utveckla
Behöver en del hjälp vid val av material och sammanfogningsmetod.
Kan välja material och sammanfogningsmetod själv.
Kan välja material och sammanfogningsmetod själv och motivera sitt val.
Förmåga 2
Använda och utveckla
Klarar med stöd att bygga sin konstruktion.
Klarar till största del att bygga sin konstruktion själv.
Hanterar material och verktyg på ett säkert sätt.
Förmåga 3
Värdera konsekvenser
Genomför test av lämpligt material och verktyg och sammanfogningsmetod och kan med stöd dra någon slutsats av det.
Drar några slutsatser efter genomförda test av lämpligt material och verktyg och sammanfogningsmetod.
Drar några slutsatser efter genomförda test av lämpligt material och verktyg och sammanfogningsmetod.
Förmåga 3
Värdera konsekvenser
Beskriver fördelar och nackdelar med den egna konstruktionen och kan med stöd föreslå en förbättring.
Föreslår någon förbättring efter genomfört test av konstruktionen.
Föreslår flera förbättringar efter genomfört test av konstruktionen.
Förmåga 4
Begrepp och arbetssätt
Använder vissa ord och begrepp i sin beskrivning av sin konstruktion.
Använder några relevanta ord och begrepp i sin beskrivning av sin konstruktion och förbättringar av denna.
Använder relevanta ord och begrepp för att beskriva sin konstruktion och förbättringarna av denna.
Förmåga 4
Begrepp och arbetssätt
Beskriver sin konstruktion med en skiss där form, material, storlek och sammanfogningsmetod delvis finns med.
Beskriver sin konstruktion med en skiss där form, material, storlek och sammanfogningsmetod finns med.
Beskriver sin konstruktion med en tydlig skiss där konstruktionens alla delar framgår. Form, material, storlek och sammanfogningsmetod går tydligt att utläsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: