Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika år 9

Skapad 2019-01-23 08:38 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönikor hittar du de flesta slags tidningar. När du läser krönikor märker du dock att de skiljer sig från de flesta andra tidningstexter. Hur? Vad är speciellt och annorlunda med krönikor? Det ska du få lära dig i detta arbetsområde!

Innehåll

En krönika är personligt hållen och handlar ofta om ett aktuellt ämne som krönikören vill få andra att reagera på. Krönikan är personlig, men ska också vara allmän, det vill säga att den ska kunna tala till vem som helst. För att fånga sin läsare använder krönikören ett lekfullt språk och försöker få läsaren att se på ämnet på ett annorlunda sätt.

 

När vi arbetet klart med detta område kan du:

 • Läsa och analysera krönikor, vad gäller både språk och innehåll
 • Skriva krönikor med genreanpassat innehåll och språk

 

Så här kommer du att undervisas:

 • Vi läser olika krönikor och analyserar och diskuterar dessa
 • Vi  jobbar med vad som är typiskt för genren
 • Vi skriver egna krönikor

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Skriv en krönika! Arbetsgång, kom-ihåg och checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: