Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska...Språk i språket!

Skapad 2019-01-23 09:03 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 – 7 Modersmål
"Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar. Så har det alltid varit. Språket är levande och ändras hela tiden. Det beror på många saker. Människor flyttar och tar med sig sitt språk, vi reser mycket och vi uppfinner nya saker i samhället som måste få namn./.../ Du bär själv på en massa språk. Hur du använder ditt språk - hur du brukar det - beror på vem du talar med, var i landet du bor och vilka intressen du har."

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om arabiska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Metod

Under veckorna 9-13 skall du:

- göra en Kahoot om dialekter

- Titta på film om dialekter. https://www.youtube.com/watch?v=SgZh_4thk70&t=190s

- Arbeta i par/grupp där du fördjupar dig i en av alla våra dialekter.

- Se film om dialekten du har blivit tilldelad.

- Redovisa vad ni har kommit fram till.

- Göra ytterligare en Kahoot om dialekter som är baserad på era redovisningar.

- Reflektera individuellt kring några frågor.

 

Instruktioner och refelktionsfrågor

Om tiden räcker så skall vi också diskutera manligt och kvinnligt språk, maktspråk, nya ord mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: