Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MET JE NEUS IN DE BOEKEN

Skapad 2019-01-23 09:14 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
VT 2019 jobbar vi med läsning och läsförståelse. Vi läser barnböcker hemma (och lite i skolan) och samlar ord vi vill lära oss i en personlig ordbok. I skolan jobbar vi med olika uppgifter kring det vi läste hemma. Vi läser även korta faktatexter och visar att vi förstår innehållet genom att göra praktiska saker eller besvara frågor om innehållet.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.
Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.
Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.
Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.
Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.
Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 


Tidsplan: januari - maj

 

Introduktion

VT 2019 jobbar vi med läsning och läsförståelse. Vi läser barnböcker hemma (och lite i skolan) och samlar ord vi vill lära oss i en personlig ordbok. I skolan jobbar vi med olika uppgifter kring det vi läste hemma. Vi läser även korta faktatexter och visar att vi förstår innehållet genom att göra praktiska saker eller besvara frågor om innehållet.

 

1. Barnlitteratur

Arbetssätt:

Eleven väljer ut en bok och läser en kapitel hemma varje vecka. Hen samlar 5 ord varje vecka och skriver de på en post-it lapp. Under lektionen skriver hen de 5 ord (och deras betydelse/synonym eller översättning) i en personlig ordbok. Eleven får själv välja om hen samlar ord hen vill lära sig skriva, vill lära sig betydelse eller både och.

 

Under lektionen berättar eleverna vad de har läst och vad de tycker om boken. Vi jämför de olika berättelserna i en liten diskussion.

 

När läsningen har kommit igång, får eleverna skriftliga uppgifter för att fördjupa sig i boken. Uppgifterna handlar om: huvudperson, andra karaktärer, nutid/dåtid, genren, ord som beskriver känslor, ord som beskriver utseende, vad man kan lära sig av en berättelse, m.m

 

2. Faktatexter

Arbetssätt:

Eleverna väljer en intressant text ur texthäftet och läser om olika ämnen. Vid varje text gör eleven skriftliga uppgifter där man...

-samlar nya ord

-samlar verb i nutid eller dåtid

-ger sin åsikt

-besvarar frågor kring innehållet

-berättar vad man har lärt sig

-följer instruktionerna i texten och genomföra en praktikuppgift

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
.Vi läser barnlitteratur samt olika faktatexter
.läsförståelse genom muntliga och skriftliga frågor

-vi diskuterar texternas innehåll muntlig

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
.vi läser barnlitteratur
.du samlar ord och begrepp i en personlig ordbok
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
.vi läser barnlitteratur
.
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.vi läser faktatexter och instruktionstexter
.du visar att du förstår texternas innehåll genom att följa instruktionerna och klara av olika uppdrag

du besvarar frågor kring texternas innehåll

du samlar ord i din personliga ordboek

     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
. du besvarar skriftlig frågor med hjälp av en text

du samlar verb i nutid och dåtid

.om du kan skriva vanliga verb i nutid och dåtid

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. . du letar upp ord i ordboken

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. . du berättar om det du har läst hemma och ger din åsikt kring boken . ordförråd kring känslor och åsikt
Synonymer och motsatsord. . du samlar ord i din personliga ordbok .du skriver synonymer eller översätter ord på svenskaFörmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.
.
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
.vi läser texter/skönlitteratur
.om du kan berätta om skillnader och likheter i våra språk
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer för olika mottagare.
.sammanfatta vad du har läst

diskussion om likheter och skillnader mellan olika berättelse

. om du kan göra begripliga sammanfattningar

 

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

.sammanfatta vad du har läst

diskussion om likheter och skillnader mellan olika berättelse

.uttal av vanlig förekommande ord
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Synonymer och motsatsord.

.sammanfatta vad du har läst

diskussion om likheter och skillnader mellan olika berättelse

. om du kan uttrycka dina känslor och åsikterFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
.vi läser barnlitteratur och texter och diskuterar likheter och skillnader kring seder, bruk och traditioner i våra länder
. om du kan berätta lite om likheter och skillnader kring seder, bruk och traditioner
Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

 

 

 

vi läser faktatexter om traditioner i våra länder

 

 

..om du kan berätta likheter och skillnader med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: