Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Könsroller och könsuttryck i historien

Skapad 2019-01-23 11:23 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Genushistoria, olika könsroller och könsuttryck

Innehåll

 

Historia 2b, Kultur

 

VT19, LJJ

 

Könsroller och könsuttryck i historien

 

Att undersöka:

 

Kläder

 

Färger

 

hårmode

 

Yrken

 

Sysselsättningar

 

Egenskaper

 

Kroppsideal

 

 

 

1.  Sök info om er tids könsroller och könsuttryck inom ovanstående områden. Var uppmärksamma på om könsrollerna och dess uttryck skiljer sig beroende på samhällsklass, ålder eller annan identitetsgrund? Fördela arbetet mellan er och anteckna under tiden (v.4)

 

2. Förbered en redovisning så att era klasskamrater kan ta del av vad ni har hittat. Det kan vara en bild, film, ”låda” eller en powerpointpresentation. (v.5)

 

3 Tidsmöte- rollspel

 

Tänk dig att du verkligen levde i den tid ni har undersökt och de normer ni har hittat kring kvinnligt, manligt, icke-binärt är normer du behöver förhålla dig till i din vardag. 

 

Förbered en presentation av dig själv (du kan vara en känd person eller en vanlig människa)

 

Vem är du? (ålder, kön, yrke, samhällsklass, bostadsort)

 

Hur ser du ut? (Favoritplagg, färg, frisyr…)

 

Eftersträva att levandegöra din roll så långt möjligt.

 

Förbered svar på diskussionsfrågorna (de kommer senare) (v.5)

 

 

 

 

 

Tidsplan:

 

v. 4 Uppdelning i grupper och Informationssökning

 

v.5 Informationssökning och förberedelse av redovisning och rollspel

 

v. 6

Onsdag 6/2 Förberedelse av redovisning och av karaktär

Torsdag 7/2 Gruppredovisningar

 

v. 7

Onsdag  13/2 Rollspel (diskussion om kön mellan personer från olika tider)

 

 

 

Uppgifter

  • Historia 2b, kultur Könsroller och könsuttryck i historien

Matriser

His
Könsroller och könsuttryck i historien

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Gruppredovisning
Du redovisar översiktliga kunskaper kring den studerade tidsperiodens könsroller och könsuttryck
Du redovisar utförliga kunskaper kring den studerade tidsperiodens könsroller och könsuttryck
Du redovisar utförliga och nyanserade kunskaper kring den studerade tidsperiodens könsroller och könsuttryck
Rollspel -presentation
Du redogör översiktligt för hur en person kunde förhålla sig till sin tids normer kring kön genom att gestalta en ganska trovärdig historisk person från en tidsperiod
Du redogör utförligt för hur en person kunde förhålla sig till sin tids normer kring kön genom att gestalta en trovärdig historisk person från en tidsperiod
Du redogör utförligt och nyanserat för hur en person kunde förhålla sig till sin tids normer kring kön på genom att gestalta en trovärdig historisk person från en tidsperiod
Rollspel -diskussion
Du deltar i en diskussion och för fram ganska trovärdiga argument från den studerade tidsperioden kring synen på kön
Du deltar i en diskussion och för fram trovärdiga och utförliga argument från den studerade tidsperioden kring synen på kön
Du deltar i en diskussion och för fram trovärdiga, utförliga och nyanserade argument från den studerade tidsperioden kring synen på kön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: