Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Skrivande

Skapad 2019-01-23 11:30 i Gemensamt - Mjölby kommun Mjölby
Gymnasiesärskola Svenska
Ämnesområdet bearbetar följande: -olika texters uppbyggnad och kännetecken -strategier för att skriva olika typer av texter -språklig struktur och variation

Innehåll

Vad?

Eleven ska lära sig:

 • skillnader mellan berättelser och faktatexter
 • planera inför eget skrivandet
 • skapa lämpligt innehåll och en röd tråd
 • måla med språket och skapa variation i sitt berättande
 • skrivregler
 • ge och ta emot respons på eget skrivande

Varför?

För att ge eleven:

 • kunskap om hur de ska skriva texter anpassade till syftet
 • verktyg för att kunna fånga mottagaren med sina texter
 • trygghet i sitt skrivande
 • träna förmåga att våga ge respons, och att vara öppen för andras tankar och åsikter.

Hur?

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer använda oss av genrepedagogik och cirkelmodellen.

Hur?

Elevens kunskaper kommer bedömas mot lärande- och kunskapsmatris genom muntliga och skriftliga övningar.

Uppgifter

 • Planera en egen berättelse

 • Skriv en egen berättelse

 • Ge respons på någon annans text

 • Faktatext. 1. Samla fakta

 • Faktatext. 2. Expertutfrågning

 • Faktatext. 3. Skriv din text

 • Faktatext. 4. Respons

 • Faktatext. 5. Bearbeta din text

Matriser

Svb
Svenska 1 - Skrivande

Jag

 • Svb  -   Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Svb  -   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Svb  -   Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Svb  -   Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
>
>>
>>>
Kan planera en berättelse
Eleven kan, med hjälp, planera en enkel berättelse.
Eleven planerar själv en berättelse med ett begripligt innehåll.
Eleven planerar själv en berättelse med en tydlig början, huvudperson/er, hinder/problem och avslut.
Kan skriva berättelse
Eleven kan, med hjälp, skriva en enkel berättelse utifrån planering.
Eleven skriver själv en begriplig och delvis sammanhängande berättelse utifrån sin planering.
Eleven skriver själv en tydlig och begriplig berättelse med röd tråd.
Kan anpassa språket
Eleven kan, med hjälp, anpassa texter till sammanhanget.
Eleven kan själv skriva begripliga texter som delvis är anpassade till sammanhanget.
Eleven skriver själv texter som är sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Kan måla med språket
Eleven kan, med hjälp, använda synonymer och motsatsord.
Eleven använder självständigt synonymer och motsatsord vid ett fåtal tillfällen.
Eleven använder lämpliga synonymer och motsatsord för att ge berättelsen liv och minska upprepanden.
Använder skrivregler
Eleven kan, med hjälp, sätta ut stor bokstav och skiljetecken.
Eleven kan själv använda stor bokstav och något skiljetecken.
Eleven kan själv sätta ut stor bokstav och rätt skiljetecken.
Ger respons på andras texter
Eleven kan, med hjälp, ge någon form av respons på andras texter.
Eleven kan själv ge någon form av respons på andras texter.
Eleven kan själv ge lämplig respons, och resonera sig fram till ändringar som gynnar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: