Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historien om litteraturen

Skapad 2019-01-23 12:48 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under detta arbetsområde att jobba med litteraturens historia. Vi arbetar med de två epokerna "Medeltid" och "Renässans". Vi lär om författare och deras verk, vad som kännetecknar epoken och hur den har gått till eftervärlden. Vi kommer att ha förhör på ovanstående punkter. Vi lär om "populärvetenskaplig text", läser exempel på sådana texter och redogör för det vi läst. Vi skriver en recension som bedöms här i denna matris. Jag kommer även att bedöma er förmåga att välja ut och sammanställa information, samt er förmåga att redogöra för det du tagit reda på -muntligt. Allt detta bedöms i denna matris och förs sedan över till "Rödsleskolans bedömningsmatris". Detta område kommer att sträcka sig över hela terminen.

Innehåll

Vi jobbar med flera olika läromedel. Bland annat kommer vi att använda Studi.se, Antologier, Svenska direkt och Fixa texten.

Vi kommer att ha en kontrolluppgift (som ett läxförhör) där jag checkar av att ni förstått undervisningens innehåll.

De kunskapskrav som i huvudsak bedöms i arbetsområdet finns med i nedanstående matris. 

Matriser

Sv SvA
Historien om litteraturen

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Källkritik
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett fåtal källor. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Källhänvisning
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan skriva sammanställaningar som innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan skriva sammanställningar som innehåller ut-vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan skriva sammanställningar som innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier.
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan därmed förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan därmed förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan därmed förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen och bearbeta text
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Muntliga redogörelser
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: