Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Styrketräning 7-9

Skapad 2019-01-23 13:02 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Styrketräning med fokus på övningar med den egna kroppen som motstånd. Det omfatta både teoretiska och praktiska delar. Ni ska veta vad styrketräning är och hur kroppen påverkas av den formen av träning samt lära er de skadeförebyggnade aspekterna som följer.

Innehåll

Syfte

Att väcka intresse och nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter hos eleverna  genom att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörekleaktiviteter.
Att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att elverna utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

Eleven ska utveckla sin rörelseförmåga lyftteknik .

Eleven ska lära sig olika begrepp t.ex. dynamisk resp. statisk styrkträning. 

Mål, som man enligt kursplanen, ska ha uppnått i slutet av åk. 9.

Arbetssätt

    • Praktiskt utövande (alla fysiska aktiviteter vi genomför under lektionstid )

    • Teori (Genomgångar, teknik, etc) 

    • Eleven kan ansvara för en egen lektion/egen styrkeprogram.

 

Matriser

Idh
Styrketräning och skadeförebyggande.

F
E
C
A
Styrka
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektionen. Känner till vissa muskelgrupper och kan ge exempel på hur man kan träna dessa.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen och orkar genomföra övningarna. Har relativt god teknik och klarar av att utföra de olika styrkeövningarna. Vet hur och varför man tränar sin styrka samt kan sätta ihop ett träningsprogram för de olika muskelgrupperna (visar goda kunskaper).
Deltar aktivt med mycket hög belastning i styrkemoment under hela lektionen. Har rätt teknik och kan med lätthet klara av styrkeövningarna. Har mycket goda kunskaper i hur och varför man tränar sin styrka samt hur man gör ett träningsprogram för olika muskelgrupper i kroppen.
Förebygga skador
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Kan för det mesta förebygga skador genom att kunna förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet samt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning.
Kan förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt kunna förutse och ge utvecklande beskrivning av de risker som är förknippade med fysisk aktivitet.
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker om är förknippade med fysisk aktivitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: