Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk/Matematiksamling för Äpplen

Skapad 2019-01-23 13:08 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Med hjälp av olika material och metoder arbetar vi medvetet med att utveckla barnens språk och matematiska förmåga

Innehåll

SYFTE

*Ha roligt tillsammans i den egna åldersgruppen och utifrån deras förmåga.

*Väcka intresse för böcker, bilder, begrepp och ord.

*Lära sig känna igen sin namnbild.

*Kunna lyssna till kortare sagor och berättelser.

*Väcka intresse för antal, siffror, färg och form.

*Våga prata, berätta och agera tillsammans i gruppen.

 

METOD:

*Vi träffas 1gång/vecka (Linden och Lönnens barn födda-15)

*Vi arbetar med sagor och berättelser på olika sätt. T.ex. med hjälp av Bornholmsmaterial, Språklust, Kompisböcker, Flanosagor ,  Pollyglutt, dramatisering och eget material.

*Vi jobbar med en och samma saga på många olika sätt.

*Vi sjunger, gör rim och ramsor samt  skapar och målar

 

UTVÄRDERING 2019-06-17:

*Många barn har lärt sig känna igen sin namnbild.

*Vi märker att barnens matematiska förmåga har ökat. Antal, former etc.

*Att jobba med en och samma saga på många olika sätt har varit positivt.

*Att ha en lagom mix av samling, lek och skapande har varit viktigt för att hålla motivationen uppe hos alla.

*Gruppen har varit rolig att jobba med och har varit positiva till det mesta som vi gjort.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: