Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och sinne

Skapad 2019-01-23 13:32 i Förskolan Skutan Östhammar
Kroppen
Förskola
Vi vill ge barnen en större förståelse för kroppen och dess funktioner på ett lekfullt sätt

Innehåll

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Vi strävar efter att bemöta varje barn på ett positivt och uppmuntrande sätt. Vi vill att barnen känner sig delaktiga i vår verksamhet genom att de får prata/samtala under alla samlingar, vi vill också erbjuda utmanande lärsituationer för alla barn. Det skall vara roligt att lära sig tillsammans.

Vi vill skapa en större medevetenhet hos barnen om hur vår kropp fungerar och mår bra av. Vi pratar om vad de olika kroppssdelarna heter, ritar, målar och använder bilder. Vi rör på oss genom rörelse-lekar, rörelse-sånger och hinderbanor.

Vi utforskar våra sinnen tillsammans genom att uppleva, känna, lukta, smaka, lyssna och se.

 Vi vill ge barnen många möjligheter att utveckla sitt språk, att öka på sitt ordförråd och befästa sina begrepp. Sätta ord på tankar och funderingar, lyssna på varandra och öka förståelsen av att vi är olika och får tycka olika.

 

 

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

 

Vår utgångspunkt när vi valt temat kroppen  är att alla mäniskor har lika värde. Vi vill ge barnen möjlighet att få mer kunskap om sin kropp. Att utgå från jaget, barnets nyfikenhet och upptäckarglädje samt att göra barnet medvetet om om sig själv, sin kropp, sina sinnen.

Vi vill också få en förståelse om vad vår kropp mår bra av. tex. sömn, vatten, rörelse och lek, mat, hygien och att få vara tillsammans. 

 

TEMA/PROJEKT

Vi startar upp temat med våra händer och fingrar. Upplever känselsinnet genom att få känna på olika material. Sånger, ramsor och samtal om händer, fingrar och hur vi upplever känsel.

Därefter fortsätter vi att gå igenom kroppen såsom; ögon, öron, näsa, mun. Temat formas efterhand tillsammans med barnen.

 

 

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar på unikum och en del väggdokumentation i samråd med barnen.

Utvärdering.

Vi gav varje del ordentligt med tid. När vi märkte att barnen var särskilt intresserade så kunde utforska mer tillsammans genom experiment, filmer, rekvisita såsom ett fullstort skelett, modeller av öra och öga. Vi har också tillsammans gjort väggdokumentation i form av bilder och fotografier. Genom skapande aktiviteter har vi ytterliggare utforskat våra sinnen med tillverkning av instrument, kikare, lösnäsor, ögonmasker, handavtryck. I enskilda intervjuer har barnen fått uttrycka sina tankar och kunskaper om de olika delarna. Vårdnadshavare har på unikum kunnat följa vårat tema.

Vi tror att det blev så bra därför att både pedagoger, barnen vårdnadshavare tycker att det var roligt, intressant och spännande.

Till en annan gång skulle vi behöva strukturera upp varje del mera. Tydlgare ansvarsfördelning vadgäller olika moment. Detta kräver mer strukturerad planeringstid. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: