👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urholkning - Skål

Skapad 2019-01-23 15:52 i Gemensamt i Tanum Tanum
Skålar - urholkning i trä.
Grundskola 3 – 6 Slöjd
I detta arbete kommer du få göra dig en egen skål i trä. Tekniken kallas urholkning och det gör du med hjälp av en skölp.

Innehåll

 1. Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- lära sig urholkning/urgröpning som teknik, fibrernas riktning

- lära sig hur man jobbar säkert så man inte skär sig

- verktygskännedom

- öva sig på att beskriva sitt arbete med slöjdord (begrepp) .

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag ser till att ;

- du är delaktig under genomgångar,

- kan följa instruktioner, (teknik och säkerhet)

- genomför uppgifterna (anstränger sig, gör färdigt)

- kan beskriva sitt arbete med hjälp av slöjdord.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

3-4 lektioner.

Efter avslutat arbete fotograferar eleven sitt arbete och skriver en reflektion, svara på frågorna och använd begreppen nedan. (Fotot i Lärloggen och slöjdboken, reflektionen i kommentarsfältet på planeringen.)

( skölp, bänkhakar, hyvel, sandpapper, ytbehandlade med målade / oljade, brännpenna)

- vad har du gjort?

-hur gjorde du?

- varför använder man en ...?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Urholkning - Skål

Nivå 1
Aspekt 1
Följer instruktioner
Är delaktig under genomgångar
Har gjort färdigt uppgift
Kan beskriva sitt arbete med slöjdbegrepp