Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Tekniska lösningar i vardagen

Skapad 2019-01-23 16:03 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som handlar om vardagens föremål
Grundsärskola 4 Svenska Teknik
Ett arbetsområde som handlar om vardagens föremål

Innehåll

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att göra eleverna uppmärksamma på tekniska föremål i elevens vardag, såväl i hemmet som i skolan. Eleverna ska även reflektera och analysera över hur de tekniska föremålen har ändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Vad
Du ska kunna 

- förklara hur en enkel teknisk lösning som finns i din vardag är konstruerad, fungerar och används.

- förklara  hur delarna, komponenterna är sammanfogade

- resonera hur några av vardagens tekniska lösningar har förändrats över tid

- resonera kring föremålets för- och nackdelar

-hålla en muntlig presentation om en teknisk lösning tillsammans med en kamrat.

 

Hur

Genom att individuellt skriftligt analysera ett föremål som finns i din vardag.

Genom att hålla en muntlig presentation av din analys av det tekniska föremål du valt

Undervisning och arbetsformer

Vad är teknik- Maria från KomTek håller en inledning till arbetsområdet

Teknikspaning i skolan och hemmet.

Se på film.

Vi kommer tillsammans och sedan i par analysera ett föremål.

Du kommer få träna på muntlig presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatsen och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  A 6
 • Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  A 6
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: