👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och värdegrund

Skapad 2019-01-23 19:03 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Bild Slöjd Svenska
För att må bra och kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt krävs att man respekterar varandra, känner sig trygg, kan samarbeta, visa hänsyn, följa gemensamma regler och ta ansvar både för vad man säger, gör och för sitt arbete. Allt det här har vi pratat om i klassen och ni har kommit med förslag på hur vi ska arbeta tillsammans för att bli ännu bättre vänner, ha roligt tillsammans och lära oss ännu mer.

Innehåll

I Läroplanen står :

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

 

Målet med undervisningen är att du ska

 • få förståelse för att vi alla är olika som människor
 • leva dig in i och förstå andra människors situation

 • ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra

 • förstå betydelsen av att vårda ditt språk

 • känna trygghet och gemenskap i gruppen

 • kunna samarbeta med alla kamrater i klassen

 • utveckla respekt för andra människors åsikter men uppmärksamma och ta avstånd från sådant som innebär förtryck och kränkningar 

 • utveckla din förmåga att se konsekvenser av dina och andras handlingar

 • kunna samtala om viktiga livsfrågor som berör dig och relationer mellan dig och andra

 • kunna få ökat inflytande över din inlärning samtidigt som du tar ansvar för den

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • delta i diskussioner

 • dramatisera

 • göra vänskapsarmband

 • ta ställning i olika frågor

 • träna samarbete i elevaktiva arbetssätt ( tex i grupparbete med olika roller som uppmuntrare och antecknare m.m)

 • uttrycka känslor, tankar och åsikter muntligt och med hjälp av bild och text 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • är aktiv och deltar i samtal, diskussioner och aktiviteter

 • samarbetar 

 • följer klassens och skolans regler

 • använder ett vårdat språk

 • visar respekt och tar hänsyn till andra människor 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6