Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relegion år 4

Skapad 2019-01-23 21:59 i Högåsskolan Knivsta
Ett arbetsområde för att öka förståelse för hur religoner växt fram. Hur människor inom olika röligiösa traditioner lever och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Öka förmågan att reflektera över olika livsfrågor och därigenom öka sin förståelse för hur människors värderingar hänger sammman med religioner och andra livsåskådningar. Hur vi i dag kan hitta spår av vår fornskandinaviska religon i dagens samhälle och fundera på om vi påverkas av detta.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med samisk tro, repetera asatron, kristendomens traditioner samt berättelser hämtade från Bibeln.

Innehåll

Religion v.5-v.12

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Re
Relegion år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Heliga platser och levnadsregler
Din förmåga att namnge några heliga platser, känna igen en religiös tradition och levnadsregler för Kristendomen.
Du har visat att du med viss hjälp kan namnet på några heliga platser som t.ex. Betlehem, Jerusalem etc. Med hjälpande frågor kan du beskriva hur man kan leva som kristen.
Du har visat att du med viss säkerhet kan namnet på några heliga platser som t.ex. Betlehem, Jerusalem etc. Du kan beskriva hur man kan leva som kristen.
Du har visat att du med säkerhet kan namnet på några heliga platser som t.ex. Betlehem, Jerusalem etc. Du kan med säkerhet beskriva hur man kan leva som kristen.
Nordiska religoner
Din förmåga att ge exempel på något som är typiskt för samisk religion.
Du har visat att du med viss hjälp kan förklara hur samernas gamla religion ser ut, t.ex. nåjd, heliga djur.
Du har visat att du med viss säkerhet kan förklara hur samernas gamla religion ser ut, t.ex. nåjd,heliga djur.
Du har visat att du med säkerhet kan förklara hur samernas gamla religion ser ut, t.ex. nåjd, samiska heliga djur.
Kristna arv
Din förmåga att berätta om några kristna högtider som vi firar.
Du har visat att du med viss hjälp har kunskap kring t.ex. den kristna julen och påskfirandet.
Du har visat att du med viss säkerhet har kunskap kring t.ex. den kristna julen och påskfirandet.
Du har visat att du med säkerhet kan har kunskap kring t.ex. den kristna julen och påskfirandet.
Gamla Testamentet
Din förmåga att berätta om några berättelser från Gamla Testamentet.
Du har visat att du med viss hjälp har kunskap kring några berättelser från Gamla Testamentet.
Du har visat att du med viss säkerhet har kunskap kring några berättelser från Gamla Testamentet.
Du har visat att du med säkerhet har kunskap kring några berättelser från Gamla Testamentet.
Nya Testamentet
Din förmåga att berätta om några berättelser från Nya Testamentet.
Du har visat att du med viss hjälp har kunskap kring några berättelser från Nya Testamentet.
Du har visat att du med viss säkerhet har kunskap kring några berättelser från Nya Testamentet.
Du har visat att du med säkerhet har kunskap kring några berättelser från Nya Testamentet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: