Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt 21

Skapad 2019-01-24 10:38 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen kommer vi att jobba i matematikboken samt göra praktiska saker som anknyter till de aktuella ämnet. Vi kommer också att jobba med problemlösning på olika sätt.

Innehåll

Kapitel 6 Tid

Eleven ska kunna redogöra för:

 • Enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund
 • Läsa och skriva datum
 • Avläsa klockslag och skriva klockslag med siffror
 • Räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag
 • Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • Läsa av tidtabell

Kapitel 7

Eleven ska kunna redogöra för:

 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
 • Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
 • Tecknet för ungefär lika med.
 • Använda addition och subtraktion med flera uträkningar och vid problemlösning.

Kapitel 8

Eleven ska kunna redogöra för:

 • Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • Namnen på olika månghörningar.
 • Förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • Förstå och använda skala

Kapitel 9

Eleven ska kunna redogöra för:

 • Kunna avläsa och skriva olika sorters bråk.
 • Kunna avläsa bilder av bråk.
 • Veta hur många delar det går på en hel.
 • Kunna storleksordna bråk.

Kapitel 10

Eleven ska kunna redogöra för:

 • Räkna multiplikation med större tal.
 • Räkna med kort division.
 • Använda multiplikation och division vid textuppgifter och problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: