Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Den osynliga flickan VT 19

Skapad 2019-01-24 12:35 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Svenska
I arbetet med den skönlitterära boken "Den osynliga flickan" av Deborah Ellis kommer du att få möta Parvana som lever i Afghanistan. Hur är det att växa upp i ett land där din frihet och dina rättigheter begränsas?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:
 • kunna läsa olika texter med förståelse och flyt.

 • formulera dig både muntligt och skriftligt med utgångspunkt ur en skönlitterär bok

 • använda strategier

Arbetssätt och undervisning


Du kommer under denna period att arbeta med en skönlitterär bok som du läser och arbetar med på olika sätt. Ni kommer ha diskussioner om bokens innehåll och vad den säger er.  
Du kommer ibland att få tid att läsa under lektionstid, men du behöver läsa mycket på egen hand. Ni kommer att få ett schema för läsningen samt uppgifter. På de lektioner vi arbetar med läsprojektet kommer du att få både närläsa och diskutera boken. Det är därför viktigt att du läser och förbereder det du ska till varje gång. Anteckningar och uppgifter skriver du i läsloggen. Genom att arbeta med loggen tränar du på att reflektera över det du läst och formulera egna tankar kring texten. Det är alltså viktigt att du utvecklar dina svar.   

Redovisning och bedömning


Du kommer under arbetets gång att få diskutera och analysera innehållet du läst i grupp eller par (boksamtal). Vissa samtal kommer jag att be er att spela in på en iPad.
Du kommer att få läsa högt för att visa ditt läsflyt, antingen spelar du in eller så lyssnar jag direkt.
När boken är utläst kommer du att få en skriftlig individuell uppgift.

 

Uppgifter

 • Schema över läsningen.

 • Schema över läsningen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Den osynliga flickan VT 19

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: