Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2019-01-24 15:15 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av systematiska undersökningar i fysik. Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.
Grundskola 4 – 6 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna:

 • Förklara betydelsen av begreppen krafter och rörelse.
 • Förklara hur olika krafter påverkar olika rörelser. 
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara betydelsen av begreppen nedan.

Begrepp

dragkraft

tryckkraft

tyngdkraft

tyngdpunkt

jämvikt

friktion

gravitation

lufttryck

vattentryck

accelerera

retardera

kraftpilar

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lyssna på och samtala om genomgångar
 • Läsa faktatexter 
 • Se filmer
 • Göra olika experiment och dokumentera resultaten
 • Presentera och diskutera undersökningarnas resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: