Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 3 Romantiken

Skapad 2019-01-24 16:05 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Romantiken och Frankenstein

Matriser

Sve
Moment 3 Romantiken

Aktuella kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Presentationsteknik
Eleven kan genomföra en muntlig framställning inför grupp
Godkänt betyg ej uppnått
Betygen E och C Du genomför din framställning med viss säkerhet
Betyget A Du genomför din framställning med säkerhet
Presentationsteknik
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och…
Betyget E …dispositionen tydligt urskiljbar
Betygen C och A …väldisponerad
Presentationsteknik
Språk och stil är anpassade efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Betyget E Till viss del anpassat
Betyget C Språket är anpassat, och dessutom ledigt
Betyget A Språket är anpassat, och dessutom ledigt, varierat och välformulerat
Åhörarkontakt
Betygen E och C Du har viss åhörarkontakt
Betyget A Du har god åhörarkontakt
Presentationstekniskt hjälpmedel
Betyget E Du använder dig med viss säkerhet av ditt presentationstekniska hjälpmedel
Betyget C Du använder dig med viss säkerhet av ditt presentationstekniska hjälpmedel, och detta stödjer och tydliggör den muntliga framställningen
Betyget A Du använder med säkerhet av ditt presentationstekniska hjälpmedel. Detta stöder och tydliggör din muntliga framställning, och det är väl integrerat i den muntliga framställningen
Analysförmåga
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp
Betyget C Du ger exempel på litterära verkningsmedel Du diskuterar utförligt hur det skönlitterära verket förmedlar idéer och känslor
Betyget A Du ger exempel på litterära verkningsmedel, och resonerar nyanserat om dessa. Du diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor
Analysförmåga
Betyget A Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: