Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och metaller VT20

Skapad 2019-01-24 16:09 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Kemi
Periodiska systemet och metaller

Innehåll

 

Periodiska systemet & Metaller (Beskriva, förklara m h a modeller och teorier.)

Att ha koll på:

Förklara uppbyggnad av periodiska systemet: häftet + sidorna 342-349 i kemiboken.

 • perioder, grupper, valenselektroner, ” elektronskal”

 Bindningar: häftet +  sidorna 350-355 i kemiboken

 • Molekylbindning sid 350-351
 • Jonbindning sid 352-355
 • Metallbindning sid 352-355

Metaller

 • Metallers egenskaper sid 316-317
 • Korrosion: orsak, konsekvens, åtgärder, vardagssituationer/ miljö, batterier och elektrokemisk korrosion, spänningsserien. 329-333

Länkar till filmer

Kemins värld del 2: Bindningar

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4576

Hur blir atomen en jon?

https://www.youtube.com/watch?v=oFkSTspGqag

Metallernas uppbyggnad

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6106

Labba: Rost

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103211-30

Korrosion

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5205

Övrigt

Facit till TDS och förklaringar till begrepp finns på klassens lärlogg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi år 7-9

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med **viss** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **enkelt identifierbara** kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **förhållandevis komplexa** kemiska samband och **förklarar** och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **komplexa** kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: