Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9

Skapad 2019-01-24 16:31 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Det sista ordinarie kapitlet i åk 9. Vi lär oss om delen, andelen och det hela, förändringsfaktorer och upprepade förändringar. REA, lån och ränta är vardagliga begrepp vi kommer stöta på.

Innehåll

 

 

Period: v. 6-12


Arbetssätt, utvärderingsformer: 

Vi kommer ha genomgångar (på tavlan, via film etc.), lösa rutin- och problemlösningsuppgifter, arbeta med praktiskt materiel samt gruppaktiviteter.
Bedömningen utgår ifrån lektionsaktivitet samt ev ett prov v. 12

-          Använd dig av verktygslådan s. 262-263.

-          Läs igenom sammanfattningen på s. 130-131.

-          Arbeta hemma minst 60 min i veckan. Ta gärna hjälp av någon som förklarar bra!

 

Centralt innehåll/mål efter avslutat arbetsområde: se bifogad fil i uppgifter med centralt innehåll samt exempeluppgifter.

 

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

6

Introduktion

 

s. 108-109

 

Delen, det hela, andelen

 

s.109-110

Romme

7

Delen, det hela, andelen

 

s.111

Studiedag

Förändringsfaktor

 

 

s. 112

Förändringsfaktor

 

 

s. 113

8

Ränta

 

 

s. 114

Ränta

 

 

s. 115

 

Procentenheter

 

 

S. 116

9

SPORTLOV

10

Promille

 

s. 117

Diagnos

 

Samma förändring flera gånger

s. 126

11

Samma förändring flera gånger

s.127

Samma förändring flera ggr

s 127

Problemlösning med procent

 

s.128

 Problemlösning

12

Problemlösning med procent/fördjupnning och repetition

 

S. 129

Fördjupning/repetition

Utvecklingssamtal

Problemlösning

Uppgifter

 • Centralt innehåll samt exempeluppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Procent

Bedmöningsmatris taluppfattning

Icke godtagbara kunskaper
E nivå
C nivå
A nivå
Problem
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Ny aspekt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: