Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 2

Skapad 2019-01-24 16:49 i Östra skolan Falun
Grundskola 2 Matematik
I arbetet med problemlösning får du möjlighet att tillsammans med andra utveckla din förmåga att, kommunicera, resonera, förstå olika begrepp och lösa problem. Du ska få möta olika typer av problemlösningsuppgifter och arbeta med dem enskilt, i par, i mindre grupp och helklass.

Innehåll

Du kommer att få träna på:

Analysera problemet och värdera informationen.

Välja och använda strategier för problemlösning.

Lyssna, samtala och resonera.

Värdera och använda metoder och ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Lösa enkla problem och göra egna.

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen  som fler, färre, jämnt, udda, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera, multiplikation, multiplicera, division, dividera och lika med mfl.
 • Metakognitiv förmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par, i grupp och i helklass
 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • befästa och resonera runt begrepp
 • göra egna problemlösningsuppgifter.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • Analysera och lösa problem med olika strategier både skriftligt och muntligt.
 • Reflektera och resonera kring olika uppgifter och kunna välja/pröva olika strategier.
 • Göra egna problemlösningsuppgifter.
 • Kommunicera med begrepp som;  fler, färre, jämnt, udda, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera, multiplikation, multiplicera, division, dividera och lika med mfl.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par/grupparbete
 • på genomgångar
 • skriftligt
 • diagnostiska avstämningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: