Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8

Skapad 2019-01-24 17:42 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Berlin, Köln, Wien, Zürich eller Zell am See. I alla dessa städer behöver du kunna tyska! På tysklektionerna får du verktyg för att klara dig på egen hand i ett tysktalande land. Gute Reise!

Innehåll

 

                                            Planering tyska 8 vecka 18-23

 

 

Vecka 18: Kapitel 6b Babysitten samt mer om modala hjälpverb

 

Vecka 19: PRAO

 

Vecka 20: Kapitel 6d samt prepositioner. Läxa fredag: Prepositioner som styr ackusativ.

 

Vecka 21: Kapitel 7b samt konjunktioner. Läxa fredag: ord från text 7b.

 

Vecka 22: Lektion endast på måndag.

 

Vecka 23: Sista lektionen. 

 

 

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • att kunna tala och skriva på språket,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, t ex kroppsspråk och ställa frågor.
 • förstå hur man lever i länder där språket talas.

 

Undervisningens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, som t.ex. familj, vänner och skolan.

 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser, som t.ex. fritidssysslor, kafébesök, kända personer och grundläggande geografi.

 • Åsikter och känslor, som t.ex. att tala om kärlek och vänskap samt att uttrycka åsikter.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används, som t.ex. typisk mat, musik, film, historia och traditioner.

Metoder

 • Vi lyssnar på talat språk från oilka medier.
 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.
 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

Bedömning

Vid skriftlig och muntlig framställning (produktion) bedöms förmågan att
 • uttrycka sig begripligt och sammanhängande
 • använda ett varierat ordförråd
 • använda språkliga strategier 
 • anpassa texten till syfte, mottagare och situation.
Vid läsning och lyssning (reception) bedöms förmågan att
 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad, baserade på aktuellt och känt innehåll
 • sammanfatta och redogöra för texters innehåll, både skriftligt och muntligt
 • använda strategier t.ex. förkunskaper och nyckelord
 • förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.
Vid samtal (interaktion) bedöms förmågan att
 • formulera sig begripligt, med sammanhang och ett varierande ordförråd
 • föra fram en åsikt på ett begripligt sätt och att de språkfel som görs ej påverkar förståelsen
 • när det uppstår problem i kommunikationen välja en strategi som leder samtalet vidare.

 

 Kunskapskrav i Tyska för slutet av årskurs 9
  E C A
Lyssna och förstå
 

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

Läsa och förstå
 

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Tala och samtala
 

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.

Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.

Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.

Skriva
 

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.

Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och m

 
Stäng
 

 Hjälp för denna sida

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Nyheter från Unikum

Här 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: