Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ekorrarna VT-19

Skapad 2019-01-24 18:19 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att ha projekt Bubblor, barnen kommer att få möta bubblor på olika sätt. Till grund för dessa aktiviteter ligger förskolans målområden, språkutveckling och värdegrundsarbete samt Läroplanen för förskolan.

Innehåll

Målgrupp:

Barngruppen Ekorrarna (ålder 3-4 år).

Vi kommer att ha projekt Bubblor, barnen kommer att få möta bubblor på olika sätt, genom experiment osv. Exempel, såpbubblor, kolsyrat vatten, russinhissen, små vulkaner, stor vulkan, bubbel målning m.m.

 

Syfte:

Till grund för dessa aktiviteter ligger förskolans målområden, språkutveckling och värdegrundsarbete samt Läroplanen för förskolan.

 

Sammanhang:

Gruppen träffas onsdagar kl 9.45-10.30, eventuellt tidigare om det är så att det är något som tar längre tid att göra. Vi kommer att utforma övningar/lekar m.m. efter barnens intressen.

Mål för aktiviteten/aktiviteterna:

·        Barnen ska få möjlighet att utforska/experimentera.

·        De ska få möjlighet att reflektera och diskutera, göra sin röst hörd.

·        Barnen får stimulans i sin språkliga utveckling på ett lekfullt sätt.

·        Barnen får lyssna till instruktioner, lyssna till varandra, känna trygghet och visa varandra respekt.

 

Pedagogisk miljö verktyg/material:

De olika aktiviteterna kommer att ske både utomhus och inomhus beroende på vad som ska göras. Likaså material blir olika beroende på vad som ska göras. Bra experiment verktyg finns att tillgå i olika lådor på förskolan. 

 

Genomförande och ledarskap:

Vi ska fånga barnens intressen och nyfikenhet vilket vi kan göra genom att vara aktiva, delaktiga, nyfikna pedagoger som utforskar/utvecklas tillsammans med barnen.

 

Utvärdering och dokumentation:

Fota, filma och anteckna. Reflektera tillsammans med barnen vilket blir ett underlag för vad barnen tyckte om aktiviteterna. Vi får också ta oss tid att tillsammans eller enskilt reflektera över aktiviteterna, om det är något som behöver utvecklas mer i aktiviteten eller om det var för svårt osv.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: