Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- bygg och konstruktion

Skapad 2019-01-24 18:49 i Drottningdals skola Norrtälje
Vad är teknik? Vi omger oss av teknik hela tiden det kan vara vardagliga föremål, konstruktioner, egna konstruktioner, dokumentation och tekniska system sammanvävt med muntliga presentationer.
Grundskola 5 Teknik
Teknik - Bygga stabilt och hållbart Du kommer att få lära dig om hur man bygger stabilt och hållbart, hur man följer en ritning samt om byggteknikens utveckling.

Innehåll

   Syfte

    Undervisningen i ämnet teknik ska utveckla elevens förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

   Arbetsformer och arbetssätt

     Vi kommer att arbeta tillsammans, i mindre grupper och i par med olika uppgifter.

     Vi kommer att arbeta med några olika konstruktionsuppgifter.

   Konkretiserade mål:

 • försöka få dina konstruktioner att bli stabila och hållfasta
 • fundera över varför en del konstruktioner är stabilare än andra
 • välja lämplig material när du bygger.
 • göra skisser
 • dokumentera
 • presentera

  Bedömning:

       Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • tillsammans med andra och enskilt planera och konstruera
 • dra paralleller till konstruktioner i din vardag, hur är de byggda för att vara hållbara
 • bygga för att få bästa möjliga hållfasthet
 • göra dokumentationer av ditt arbete med skisser
 • du vet vad de ämnesspecifika orden som används betyder.

Under lektionstid visar du vad du kan genom att utföra de uppgifter som du får.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: