Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Atom- och kärnfysik vt 19

Skapad 2019-01-24 19:17 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Olika former av strålning (alfa, beta,gamma), Geiger Muller-mätare.
Grundskola 9 Fysik
Arbetsområde om atom och kärnfysik

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du ska ha kunskap om:

- Atommodeller

- Radioaktiv strålning

- Elektromagnetisk strålning

- Radioaktiva sönderfallsserier

- Fission och fusion och dess användning civilt och militärt

- Mätning med Geiger-Muller mätare och dess funktion

- Hur ett kärnkraftverk fungerar

- Strålningens påverkan på levande organismer

- Hur olika typer av strålning kan användas inom sjukvården

 

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer, läsa i fysikboken och i andra källor. Arbetsområdet avslutas med en slutuppgift med fokus på att resonera om arbetsområdets inverkan på människans livsvillkor och människans påverkan på miljö och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Åk 9 Atom- och kärnfysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp och modeller
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Föra resonemang
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Betydelse för levnadsvillkor
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: