Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria & Nordiskaspråk

Skapad 2019-01-24 19:51 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Hur lika är egentligen våra grannspråk svenskan? Förstår vi allt vad en dansk säger? Kommer vi att prata engelska om hundra år? Under några veckor kommer vi att lära oss om svenska språkets utveckling och vilka likheter samt skillnader vi har med våra grannspråk.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med hur svenska språket har utvecklats historiskt  

Vi ska arbeta med nordiskaspråk och vilka skillnader och likheter vi har med dessa

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med att tillsammans skapa oss en förståelse om området genom att ha föreläsningar, inläsningar och samtal i grupp och helklass.

Vi analyserar och diskuterar olika låttexter på danska, norska och isländska. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Tillsammans i par/grupp bestämmer ni vilka låtar ni vill analysera

Du bestämmer hur du vill redovisa dina resonemang om svenskaspråkets utveckling

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att delta i diskussioner

Genom att skriva eller muntligt resonera om svenskaspråkets utveckling

Genom att tillsammans med en/några klasskompisar analysera en dansk/norsk/isländsk låttext

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se classroom för mer detaljerad planering

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria & Nordiskaspråk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: