Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luftens egenskaper!

Skapad 2019-01-25 07:37 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 1 – 2 Svenska NO (år 1-3)
I tema Luft kommer du att få lära dig om luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras..

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 5-15

Förmågor

De förmågor som du kommer få möjlighet att utveckla är:

 • att formulera dig och kommunicera i tal och skrift genom att återberätta och skriva texter.
 • att använda biologins begrepp och modeller

Övergripande mål och riktlinjer

Planeringen utgår från miljöperspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för att ta ansvar för naturen och den miljö de själva kan påverka.

Du får möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • analysförmåga genom att i samtal beskriva orsaker till händelser med luft.   
 • kommunikativa förmåga genom att samtala, ställa frågor om och diskusstutera om luftens egenskaper.
 • begreppsliga förmåga genom att lära och använda nya begrepp som hör till luft och dess egenskaper.
 • processförmåga genom att samtala om trovärdighet och bevis för luftens egenskaper.
 • metakognitiva förmåga genom att ge omdöme på ditt och andras arbete om luft och dess egenskaper. 

Du kommer att få möjlighet att (elevmedverkan):

 • välja mellan lektionsinnehåll/fördjupningsområde.
 • välja mellan arbetssätt.
 • synliggöra dina kunskaper och önskningar om temainnehåll.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Moment 1: I moment 1 kommer du få lära dig om vad  luft är och om det är något.

 Moment 2: I moment 2 kommer du att lära dig om hur luft är.

 

Moment 3: I moment 3 kommer du få lära dig om luft väger något.

 

Moment 4: I moment 4 kommer du få lära dig om att luften är livsviktig.  

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kan visa vad du lärt dig i:

 • bilder du skapat.
 • texter som du skriver.
 • under gemensamma genomgångar.
 • aktiviteter och lekar.
 • samtal med kamrater och läraren.
 • spel, Kahoot.

     Formativ

 • Kamratbedömning.
 • Självbedömning, matriser i Unikum.
 • Checklista vid skrivande och bearbetning av text.
 • Lekar eller andra aktiviteter.

     Summativ

 • Bilder.
 • Texter.
 • Kahoot.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att lära oss om jorden och livets uppkomst och utveckling kommer vi att:

 • läsa texter, tillsammans och enskilt.
 • experiment
 • samtala om saker vi läst, sett eller fått berättat för oss.
 • film
 • skriva.
 • rita/måla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Luftens egenskaper åk 1

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan skriva enkla faktatexter.
 • Sv   3
Jag kan skriva av enkla ord.
Jag kan skriva några enkla ord själv.
Jag kan skriva flera ord och meningar själv.
Språkliga normer
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
Jag provar att skriva punkt.
Jag skriver med både stora och små bokstäver.
Jag kan skriva med små bokstäver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: