👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratiskt val

Skapad 2019-01-25 07:49 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Barnen på Skalbaggen deltar i olika demokratiska val.

Innehåll

Mål: Syftet är att barnen ska bli delaktiga och få inflytande i verksamheten. Vi vill även att barnen ska få en förståelse för vad ett demokratiskt val innebär.

Genomförande: Vi kommer att ha demokratiskt val, olika val som rör barnen och deras verksamhet här på förskolan. Till exempel inköp av nytt material till avdelningen, vilken bok som ska läsas, aktiviteter mm. Vi samtalar om vad ett demokratiskt val innebär och använder oss av begrepp såsom rösta, demokrati, inflytande, delaktighet och majoritet.

Dokumentation: Vi kommer att synliggöra de demokratiska valen för barnen genom exempelvis lappar, kulor och handuppräckning, vi kommer även att dokumentera processen genom foto. Detta för att det ska bli tydligt för barnen. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18