Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min fantastiska kropp

Skapad 2019-01-25 07:55 i Musiklådan Grundskolor
Kroppen och dess funktioner. Våra sinnen. Vad vi behöver för att må bra.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med temat "Min fantastiska kropp". Vi kommer att lära oss om olika kroppsdelar samt om våra sinnen. Vi kommer också att diskutera vad kroppen behöver för att fungera och må bra.

Innehåll

 

Du ska få lära dig:
Vad några kroppsdelar  heter och vilken funktion de har.
Vilka sinnen vi har och vad vi använder dem till.
Vad kroppen behöver för att fungera och må bra.

Undervisning och arbetsformer

 Du kommer att få:

 • titta på film och diskutera innehållet
 • läsa och diskutera faktatexter
 • göra en enkel modell av din kropp
 • skriva faktatexter på egen hand eller tillsammans med en klasskompis
 • göra experiment med dina sinnen och muskler

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma vad du vet om:

 • några av våra kroppsdelar och organ, och deras funktioner
 • våra sinnen och vad vi har dem till
 • vad din kropp behöver för att må bra och fungera och vad själv kan göra för att ta hand om din kropp

 

Du visar vad du kan:

 • genom att delta aktiv på lektionerna.
 •  genom att kunna föra diskussioner och bidra till samtal i storgrupp och / eller med en tankekompis
 • genom att skriva kortare faktatexter själv eller tillsammans med en klasskamrat.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Min fantastiska kropp

Ny nivå
Ny nivå
Hälsa
Jag kan berätta varför jag behöver äta, röra på mig, hålla mig ren och sova för att må bra.
Jag kan ge egna förslag på hur jag själv kan ta hand om min kropp i den egna vardagen
Jag kan reflektera och koppla till egna erfarenheter om vad som får mig att må bra och klara av en hel skoldag på ett bra sätt.
Skelettet
Jag vet vad de flesta kroppsdelarna heter.
Jag vet vad några av skelettetsdelar heter.
Jag kan med stöd förklara varför vi behöver ett skelett.
Jag kan utan stöd förklara varför vi behöver ett skelett.
Jag kan skriva en enkel faktatext där jag berättar om skelettet och gör en enkel modell av skelettet.
Musklerna
Jag vet att kroppen har olika muskelgrupper och kan ge exempel på var och hur i kroppen de arbetar.
Jag kan med stöd berätta om musklerna och dess olika funktioner, samt ge förslag på hur jag själv kan göra för att stärka mina muskler.
Jag kan utan stöd berätta muntligt eller skriva en kortare faktatext om de tre muskelgruppernas namn och funktioner samt förslag på hur jag själv kan stärka mina muskler.
Matens väg
Jag kan namnge några av matspjälkningsorganen.
Jag kan med stöd berätta om matens väg genom kroppen.
Jag kan utan stöd berätta muntligt eller i text,om matens väg genom kroppen samt göra en förklarande bild till.
Hjärtat och blodet
Jag kan berätta var i kroppen hjärtat sitter.
Jag vet vad puls är och hur man kan mäta den.
Jag kan med stöd berätta om vilken uppgift hjärtat har.
Jag kan utan stöd, muntligt eller skriftligt, berätta om hjärtats uppgift samt namnge några av hjärtats delar.
Sinnena
Jag vet vilken del av kroppen som arbetar tillsammans med olika sinnen, tex ögat - syn.
Jag kan med stöd berätta om hur några av våra sinnen fungerar.
Jag kan utan stöd berätta om hur de olika sinnena fungerar och ge egna exempel på när jag använder mina olika sinnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: