Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utepedagogik Kilaforsskola F-1

Skapad 2019-01-25 10:05 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Grundskola F – 3
Pedagogisk planering för utepedagogik för Kilaforsskola F-1 vårterminen 2019

Innehåll

 

Mål:

Eleverna ska känna sig bekväma med att vara i naturen.

Eleverna skapar sig en förståelse kring sin närmiljö och hur den fungerar. 

Eleverna förstår att naturen och miljön kan agera som klassrum och lärmiljö. 

 

Tillvägagångssätt:

 

Utepedagogik med aktiviteter, blandat med språk, matte och natur.

 

Utepedagogik blandat tillsammans med tema arbete.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: