Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och egenskaper

Skapad 2019-01-25 11:19 i Fyllingeskolan Halmstad
Vi ska under några veckor lära oss mer om vattnets kretslopp och egenskaper.
Grundskola 4 Kemi
Du ska få lära dig mer om något av det viktigaste vi har - vårt vatten. Detta för att du ska förstå hur viktigt vattnet är och att vi behöver vara rädda om det!

Innehåll

Våra mål

Syftet är att du ska få kunskaper om vatten som gör att du kan fundera över och ta ställning till frågor som rör vårt vatten. 

Du ska 

-kunna beskriva vattnets kretslopp, både muntligt och med hjälp av bild.

-kunna förklara hur vattenmolekylen är uppbyggd. Vad betyder egentligen H2O?

-kunna namnge vattnets tre faser och berätta vad det är som händer i övergångarna mellan faserna.

-kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån 

-veta att vissa ämnen kan lösas i vatten

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa texter, se på film, diskutera och göra experiment.

Vi kommer att skriva, experimentera och rita både gemensamt och enskilt.

Var aktiv och delta i diskussionerna! Lyssna på varandra! Allas tankar och idéer är viktiga.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • ställa en hypotes
 • beskriva ett experiment i text och bild
 • använda begrepp som är specifika för området, t ex avdunstning, kondens, ånga, fast och flytande form, filtrering, vattenmolekyl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: