Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridskor

Skapad 2019-01-25 11:28 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Baserad på Anders Isakssons LPP "skridskor ur ett rörelseperspektiv"
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Skridskor utifrån ett rörelseperspektiv i natur och utemiljö åk 4-6

Innehåll

Syfte

Varför åker vi skridskor

Eleven ska utveckla ett allsidigt rörelsemönster och intresse för att vara fysiskt aktiv samt vistas i naturen.

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga.

Elevens ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ge dem förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

röra dig allsidigt och få ett intresse för att vara fysiskt aktiv i utemiljö.

samarbeta och visa respekt för dina klasskompisar på isen.

skapa en god kroppsuppfattning och tilltro till din fysiska förmåga

använda ord och begrepp inom skridskor

Vad ska vi göra?

i undervisningen kommer du att få:

leka lekar

teknikövningar

stafetter

olika spel på is

lära dig de olika ämnesorden som t.ex. bås, bandyklubba etc.

 

Jag bedömer din förmåga att:

Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och hur du varierar och anpassar dig till aktiviteten och utemiljön.

 

Du visar vad du kan genom att:

delta aktivt i teknikträningen.

att du kan åka skridskor och samtidigt använda redskap. boll, klubba etc.

att du kan röra dig på ett sätt som passar aktiviteten.

att du deltar i diskussioner och använder ord och begrepp som vi diskuterat.

att du tänker på att ha rätt utrustning.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Skridskor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: