Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Andy Warhol och de andra

Skapad 2019-01-25 12:34 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Adams skapelse, Mona lisa och de andra
Grundskola 7 – 9 Bild
Konsthistoria och parafras

Innehåll

Vad är en parafras? Man kan kalla det en remix av ett konstverk.

Du ska, utifrån givet konstverk göra en parafras. 

Du ska först arbeta digitalt eftersom det delvis handlar om fjärrundervisning. Eventuellt kommer du att få fortsätta praktiskt, eller i en kombination av båda. Du kan arbeta både två- och tredimensionellt.

 

Tillsammans med samma klasskamrat ska du sedan göra en presentation av ett konstverk och dess konstnär ...Instruktioner finns på Classroom.

 

Karin

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: