Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Musik/Rösten och sång

Skapad 2011-06-13 13:43 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Musik/Rösten och sång 4-6
Grundskola 4 – 6 Musik

Innehåll

Musik/Rösten och sång 4-6

Detta ska ämnet/arbetsområdet behandla utifrån det centrala innehållet i kursplanerna samt till läroplanens övergripande mål och riktlinjer. (Ett arbetsområde kan innehålla flera ämnen.)

Undervisning / metod ( En kortfattad beskrivning om hur vi ska arbeta.)

Vi kommer att lära oss om hur rösten fungerar och hur man vårdar sin röst på bästa sätt när man sjunger och talar. Detta gör vi genom olika uppvärmningsövningar för rösten och genom att sjunga både unisont och i stämmor. Vi kommer också lära oss om olika röstlägen och sätt att använda rösten och det gör vi genom att lyssna på olika sångare och samtala om det vi hör. 

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

genom att observera hur eleven

 • deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd
 • sjunger eller spelar på något instrument med timing
 • utifrån egna musikalsika ideér skapar musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla
  musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition
 • uttrycker sig om egna musikupplevelser samt beskriver och ger exempel på hur musik kan påverka människor

Bedömningen sker i klassrummet under pågående inlärning. Läraren bedömer hur du tar dig an uppgiften och genomför den

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: